Грижа за възрастни и болни хора

НОВО! От 01.06.2018г. въвеждаме услугата “ Посещение за смяна на памперс“. 

Основния пакет от услуги, който предлагаме. Услуги в домашни условия,  специализирани  в грижите за възрастни и болни хора. Целта е да създадем една нормална и спокойна домашна обстановка за болния. Да не се чувства той в тежест на своите близки. От друга страна искаме да облекчим Вашите ангажименти за болния. Не е необходимо да нарушавате ритъма си на живот, да напускате работното си място. Необходимо е само да определите:

  • от какви грижи се нуждае болния,
  • колко часа дневно са достатъчни за тези грижи
  • колко посещения седмично ще са необходими

Какво включва пакета от услуги?

  • Пазаруване, приготвяне на храна, помощ при хранене – Болногледачката  ще Ви замести в тези дейности. Храната ще бъде подготвена и сервирана на болния. Ако е необходимо, ще му помогне при храненето.
  • Лекарства и болнично заведение – Болногледачката следи за дозировката и навременния прием на предписаните медикаменти. Следи за нежелани реакции от медикаментите. В случай на необходимост, болногледачката следи за  състоянието на телесната температура, кръвна захар, кръвно налягане. Ако се наложи болният да бъде приет в болнично заведение, болногледачката ще полага грижи по време на престоя
  • Помощ за поддържане на лична хигиена и хигиена в дома – Болногледачката подпомага при смяна на памперс, обличане, къпане, смяна на спално бельо, обтриване против декубитоси, поставяне в инвалидна количка. Ежедневно почистване на помещението, което се обитава от болния и един път седмично почистване на цялото жилище ако живее сам
  • Придружаване извън дома, помощ при общуване и поддържане на социални контакти – придружаване извън дома до театър, кино, гости, разходка. За доброто самочувствие на болния могат да се организират  развлечения в дома, четене на книги, вестници
  • Заплащане на текущи сметки – ел.енергия, вода, текущи данъци, телефони

Цени и видове посещения:

1.  Обработката на декубитални рани се извършва от мед.сестра, специализирана в обработката на декубитуси – 25 лв

2. Обслужване на болен в болнично заведение – по ценоразпис за домашно обгрижване

3.Посещение за смяна на памперс – 15 лв

3 ч  -     20 лв

4 ч  –   26 лв

5 ч  –   32 лв

6 ч  -  38 лв

7 ч  -  45 лв

8 ч  –   50 лв

 

 

Контакти

052 803 308
0882 639 144; 0888 986 991
profectus@abv.bg

Стани част от екипа!

Винаги търсим отговорни и работливи хора, желаещи да се развиват в областта на социалните услуги.

Кандидатствай